ūüéĄMikul√°Ň°ska akcia! 20% na vŇ°etko nezńĺavnen√© do 11.12.+ ūüéĀ ku kaŇĺd√©mu n√°kupu nad 40 ‚ā¨ Kalcium 11 ml!

ENII NAILS NA COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA

Cosmoprof je najv√ĹznamnejŇ°√≠ medzin√°rodn√Ĺ veńĺtrh venovan√Ĺ dod√°vateńĺsk√©mu reŇ•azcu kozmetiky a vŇ°etk√Ĺm jeho r√īznym zloŇĺk√°m: pr√≠sady a suroviny, dohodnut√° a s√ļkromn√° v√Ĺroba etikiet, balenie, aplik√°tory, stroje, automatiz√°cia a full-service rieŇ°enie. Tohto veńĺtrhu sa hrdo uŇĺ niekońĺko rokov z√ļńćastŇąujeme a zaznamen√°vame nemal√© √ļspechy.

Vzhńĺadom k s√ļńćasnej ekonomickej a n√ļdzovej situ√°cii kv√īli Covid-19 bol tohtorońćn√Ĺ rońćn√≠k √ļplne zruŇ°en√Ĺ a odloŇĺen√Ĺ na bud√ļci rok.

VńŹaka modernej technol√≥gii sa veńĺtrh kon√° aspoŇą digit√°lne.

WhatsApp Image 2020-06-05 at 09.26.24

WeCOSMOPROF je digit√°lna udalosŇ• pre glob√°lnu komunitu kr√°sy, trhovisko pln√© sieŇ•ov√Ĺch a obchodn√Ĺch pr√≠leŇĺitost√≠, inŇ°pirat√≠vneho obsahu a Ňĺiv√Ĺch demonŇ°tr√°ci√≠.

Od 4. do 10. j√ļna bud√ļ vystavovatelia, kupuj√ļci a profesion√°li v oblasti kr√°sy m√īcŇ• komunikovaŇ•, vytv√°raŇ• obchodn√© pr√≠leŇĺitosti a objavovaŇ• bud√ļce trendy v kozmetickom odvetv√≠, a to vńŹaka jedineńćnej platforme pre digit√°lne obchodovanie a prezent√°ciu.

Spolońćne sa m√īŇĺeme pohn√ļŇ• dopredu a budovaŇ• bud√ļcnosŇ• kr√°sy.

WhatsApp Image 2020-06-05 at 09.26.06

Vzhńĺadom k skvel√Ĺm v√Ĺsledkom anal√Ĺz naŇ°ich produktov sme boli pozvan√≠ do celosvetovej s√ļŇ•aŇĺe kr√°sy Cosmoprof awards. S√ļŇ•aŇĺe sa z√ļńćastŇąuje n√°Ň° luxusn√Ĺ profesion√°lny koncept 20FREE vr√°tane novinky Rubber Sculpter, nov√Ĺ hybrid system, rubber system, poly g√©l, ultrastrong fiber a n√°Ň° exkluz√≠vny Enii Natural.

PońŹte sa s nami pozrieŇ•, ktor√© produkty m√°me v s√ļŇ•aŇĺi.

Lakov√Ĺ syst√©m LUXLAC ńćiŇĺe air g√©l, lak na b√°ze g√©lu schn√ļceho na vzduchu. Neobsahuje 20 najtoxickejŇ°√≠ch l√°tok beŇĺne obsiahnut√Ĺch v podobn√Ĺch produktoch, obsahuje Kerat√≠n, Vitam√≠n E, B5, A Retinol a prote√≠n zo sladkej mandle, je veg√°nsky, ńćo znamen√°, Ňĺe v√Ĺrobky neboli testovan√© na zvierat√°ch a ani vo farbiv√°ch sa zvieracie zloŇĺky neobjavuj√ļ. Farbińćky maj√ļ siln√ļ pigment√°ciu a TOP zaist√≠ n√°dhern√Ĺ lesk a ochranu farby.

Air-gel-MAP

ńéalej naŇ°e Ňĺerav√© Ňĺeliezko v ohni je GEL lakov√Ĺ syst√©m. LUX GEL LAC uŇĺ niekońĺkokr√°t zmieŇąovan√Ĺ sa pomaly a isto dost√°va do podvedomia i naŇ°im z√°kazn√≠ńćkam. Jeho vlastnosti oslovili odborn√≠kov v nechtovej kozmetike Ň°iroko za hranicami naŇ°ej republiky. Ako inovat√≠vny produkt, bez 20-tich najtoxickejŇ°√≠ch l√°tok, pln√Ĺ vitam√≠nov a kerat√≠nu v n√°dhern√Ĺch farebn√Ĺch kolekci√°ch a samozrejme vegan, ktor√Ĺ pr√≠rodn√© nechty spevn√≠, vyŇĺivuje a hlavne nepoŇ°kodzuje, mieri veńĺmi vysoko. N√°Ň° 20FREE koncept, ktor√Ĺ je vytvoren√Ĺ v naŇ°ej experiment√°lnej laborat√≥rii sa rad√≠ k najzauj√≠mavejŇ°√≠m technologick√Ĺm pońćinom profesion√°lnej nechtovej kozmetiky tohto roka. Sme sami zvedav√≠, na jeho umiestnenie.

MAP copy_1

ńéalŇ°√≠ produkt, s ktor√Ĺm sa naŇ°e v√Ĺrobky bud√ļ trhaŇ• vo svetovej konkurencii je n√°Ň° √ļplne nov√Ĺ "ńćlen rodiny" a to je 20FREE Rubber SCULPTER, ktor√Ĺ bude ńćo nevidieŇ• v naŇ°ej ponuke. Jedn√° sa o veńĺmi plastick√Ĺ stavebn√Ĺ g√©l "gumovej" konzistencie, ktor√Ĺ otv√°ra nov√© moŇĺnosti vaŇ°ej kreativity, pri neuveriteńĺnej ńĺahkosti a prirodzenom pocitu na nechte. V ponuke m√°me 7 kr√°snych odtieŇąov vr√°tane transparentnej a bielej, od telovej, nude aŇĺ po svetluńćko ruŇĺov√ļ. Do formule boli dodan√© unik√°tnym sp√īsobom skvapalnen√© v√ĹŇĺivy - Keratin, Vitam√≠n A Retinol a miner√°ly. Kr√°sne sa s n√≠m pracuje, nezatek√° a vystav√≠ sa n√≠m aj dlh√Ĺ necht. D√īleŇĺit√Ĺ je tieŇĺ poznatok, Ňĺe z√°kazn√≠ńćku nep√°li v lampe. VŇ°etci sa na neho veńĺmi teŇ°√≠me.

WhatsApp Image 2020-06-05 at 09.43.32 (1)

Rubber Sculpter nadv√§zuje na n√°Ň° Rubber system, ktor√Ĺ sa uŇĺ viac ako rok √ļspeŇ°ne pouŇĺ√≠va nielen ako dom√°ca starostlivosŇ•, ale aj na profesion√°lnej √ļrovni. Tento produkt uŇĺ svoje ocenenie m√° a to inovat√≠vny produkt roku 2019. Rubber system je s√ļńćasŇ•ou Enii Classic a usilovne pracujeme na tom, aby bol eŇ°te lepŇ°√≠.

13356_rubber-kurz

D√īleŇĺitou s√ļńćasŇ•ou nechtovej kozmetiky je n√°Ň° nov√Ĺ Hybrid Syst√©m, Cleaner, Univerz√°lny Remover a olejńćek. Hybrid Cleaner - Profesion√°lny ńćistińć nechtov so zosilnen√Ĺm √ļńćinkom k vyleŇ°teniu nechtov do vysok√©ho lesku, ku stieranie v√Ĺpotkovej vrstvy a na odmastenie pr√≠rodn√©ho nechtu. Univerz√°lny Hybrid Remover s ric√≠nov√Ĺm olejom sl√ļŇĺi na odstr√°nenie g√©l lakov√©ho syst√©mu, one stepov, b√°zou, air g√©lov a lakov√©ho syst√©mu. Stańć√≠ v√°m teda jeden produkt. A posledn√° do partie hybridn√©ho syst√©mu je nechtov√Ĺ olejńćek, ktor√Ĺ oŇ°etr√≠ nechtov√ļ koŇĺtińćku po model√°Ňĺi alebo ako fin√°lne oŇ°etrenie po odstr√°nen√≠ materi√°lu.

WhatsApp Image 2020-06-05 at 09.43.31 (2)

ńéalŇ°√≠m produktom je Poly G√©l. Jedn√° sa o produkt najnovŇ°ej, inovat√≠vnej technol√≥gie v model√°cii g√©lov√Ĺch nechtov. Poly G√©l je tvrd√Ĺ g√©l, ale z√°roveŇą oveńĺa flexibilnejŇ°√≠ ako akryl. Je v podstate kombin√°ciou najlepŇ°√≠ch vlastnost√≠ akrylov√©ho a g√©lov√©ho syst√©mu v jednom produkte.

WhatsApp Image 2020-06-05 at 09.43.32

ńéalŇ°√≠m s√ļŇ•aŇĺiacim je Enii Ultrastrong Fiber Gel. Ide o jednof√°zov√Ĺ g√©l, ktor√©ho Ň°peci√°lne v√Ĺrobn√© formule zaisŇ•uj√ļ dokonal√© prińĺnutie, vysok√ļ plasticitu a zabraŇąuje popraskaniu g√©lu. M√° samonivelańćn√© √ļńćinky a silu akrylu. Neobsahuje kyseliny a je hypoalerg√©nny.

ultra-strong-fiber

No a posledn√Ĺm Ňĺeliezkom v ohni je naŇ°a wellness luxusn√° sada Enii NATURAL. 100% pr√≠rodn√°, √ļplne jedineńćn√°, exkluz√≠vna a luxusn√° rada kozmetiky v aromaterapeutickej kvalite. Vzniknut√° rada, ktor√° je urńćen√° nielen pre sal√≥nny ritu√°l, starostlivosŇ• o ruky a nechty, ale aj pre starostlivosŇ• o tv√°r. Cel√° t√°to rada je zaloŇĺen√° na veńĺmi kvalitn√Ĺch surovin√°ch ako s√ļ rastlinn√© oleje lisovan√© za studena a s√ļ pouŇĺit√© iba pr√≠rodn√© v√īne - √©terick√© oleje, ktor√© sa z√≠skavaj√ļ z rastl√≠n, prestupuj√ļ oveńĺa hlbŇ°ie do naŇ°ej pokoŇĺky a harmonizuj√ļ nielen naŇ°e telo, ale aj duŇ°u.

WhatsApp Image 2020-06-05 at 13.00.40

Sme veńĺmi pocten√≠, Ňĺe m√īŇĺeme na tomto veńĺtrhu vystavovaŇ•, aj keńŹ tento rok len virtu√°lne. Veńĺmi si v√°Ňĺime pozv√°nky do s√ļŇ•aŇĺe a nomin√°cie naŇ°ich produktov. Aj keby sme sa neumiestnili na Ňĺiadnych popredn√Ĺch prieńćkach, uŇĺ len √ļńćasŇ• vedńĺa svetozn√°mych znańćiek je pre n√°s veńĺkou cŇ•ou. A ńŹakujeme cel√©mu t√≠mu ENII a hlavne V√°m, naŇ°im z√°kazn√≠ńćkam, Ňĺe ste cel√© tie roky pri n√°s a urob√≠me vŇ°etko pre to, aby sa naŇ°e produktov√© l√≠nie neust√°le zdokonalovali a dosahovali tej najvyŇ°Ň°ej kvality vo svetovom meradle.

Myslite na n√°s, vaŇ°e ENII.

 

VytvoŇôil Shoptet | Design Shoptetak.cz.