ūüíÖLetn√° 20% zńĺava na vŇ°etko nezńĺavnen√©! Zadajte k√≥d: SUMMER20 Akcia plat√≠ do 20.6.!

RUBBER SYSTEM

Je profesion√°lna nechtov√° starostlivosŇ•, vyroben√° na b√°zi kauńćukov√©ho g√©lu BASE & BUILDER & TOP

S√ļ to exkluz√≠vne g√©ly novej gener√°cie, vhodn√© aj na veńĺmi problematick√©, krehk√© a znińćen√© nechty.

Unik√°tne zloŇĺenie je bez nebezpeńćn√Ĺch l√°tok a rozp√ļŇ°Ň•adiel, udrŇĺuje nechty zdrav√© a siln√©. Pri vytvrdzovan√≠ v lampe nep√°li.

VńŹaka novej technol√≥gii s√ļ veńĺmi elastick√© a flexibiln√©, vyrovn√°vaj√ļ nerovnosti povrchu nechtov√©ho l√īŇĺka a koriguj√ļ vŇ°etky nedokonalosti prirodzen√©ho nechtu. ńéalej vyŇĺivuj√ļ a spevŇąuj√ļ poŇ°koden√© nechty a zn√°sobuj√ļ lesk farebn√©ho odtieŇąa.

Zaruńćuj√ļ extra siln√© adhez√≠vne vlastnosti, dlh√ļ trv√°cnosŇ• nechtov bez odchlipov aj bubliniek uŇĺ v tenkej vrstve. Maj√ļ hustejŇ°iu konzistenciu, vńŹaka ńćomu nezatekaj√ļ ku kutikule. Vrchn√Ĺ TOP je tieŇĺ elastick√Ĺ a flexibiln√Ĺ, ale aj s vysok√Ĺm leskom a dlhou trv√°cnosŇ•ou.

 

AKO FUNGUJE RUBBER BASE BUILDER NA KAUńĆUKOVEJ B√ĀZI?

Rubber base builder je g√©lov√Ĺ syst√©m, ktor√Ĺ n√°m pom√°ha jednoducho zdokonańĺovaŇ• tvar i dńļŇĺku nechtu. Bol vytvoren√Ĺ pre manik√©rky, ktor√© chc√ļ pracovaŇ• r√Ĺchlo a efekt√≠vne.

PońŹme sa teda pozrieŇ• na to, ńćo n√°m tento syst√©m prin√°Ň°a za v√Ĺhody v praxi. Konzistencia rubber base builder je stredne aŇĺ husto kr√©mov√°, ńćo je veńĺkou v√Ĺhodou pri nan√°Ň°an√≠ na samotn√Ĺ necht. Zost√°va presne tam, kam ho nanesieme. Nem√° tendenciu zatekaŇ• do valov, takŇĺe je vhodn√Ĺ aj pre zańć√≠naj√ļcich manik√©rky.

Vzhńĺadom k tomu, Ňĺe je vo fńĺaŇ°tińćke so Ň°tetcom, ktor√Ĺ je guńĺat√Ĺ, dostanete sa s materi√°lom hlboko do valu.To umoŇĺŇąuje r√Ĺchlu pr√°cu a zamedz√≠ tak bublink√°m a nadvihnutie g√©lu od nechtu. V√Ĺhodou je, Ňĺe nepotrebujete ńŹalŇ°ie n√°stroje k aplik√°cii. Dok√°Ňĺete tak vytvoriŇ• predńļŇĺenie nechtu iba s jedinou fńĺaŇ°tińćkou, ktor√° uŇĺ Ň°tetec obsahuje.

Sp√īsob nan√°Ň°ania:

Base & Builder je podklad aj stavebn√Ĺ g√©l v jednom, je vŇ°ak nutn√© tieto f√°zy vykon√°vaŇ• jednotlivo. Podkladov√° f√°za sa nan√°Ň°a na vopred zdrsnen√Ĺ necht v tenkej vrstve. Ako druh√Ĺ krok pouŇĺijeme rovnak√ļ fńĺaŇ°tińćku a ńĺahko vymodelujeme necht pre perfektn√ļ model√°Ňĺ bez pilovania. UŇ°etr√≠me si tak niekońĺk√Ĺmi min√ļtami pr√°cu a prach. Vytvrd√≠me v UV / LED
lampe po dobu 30 sec. Potom m√īŇĺeme aplikovaŇ• farbu alebo nechaŇ• v natural looku. Ako tret√≠ krok aplikujeme flexibiln√Ĺ a veńĺmi leskl√Ĺ top, vytvrd√≠me v UV / LED lampe po dobu 60.sec, zotrieme v√Ĺpotok a ako fin√°lnu starostlivosŇ• vmas√≠rujeme olejńćek na nechtov√ļ koŇĺtińćku.
 
 
Ak sa rozhodnete necht len spevniŇ•, stańć√≠ naniesŇ• mal√© mnoŇĺstvo v dvoch tenk√Ĺch vrstv√°ch. Rubber base je veńĺmi flexibiln√Ĺ a elastick√Ĺ, teda prijme ohybnosŇ• nechtu. V√Ĺsledkom je dlhotrvaj√ļca manik√ļra, ktor√ļ ocen√≠ kaŇĺd√° z√°kazn√≠ńćka.

Rubber base builder je vytvoren√Ĺ v troch z√°kladn√Ĺch farb√°ch. Clear, Beige, Pink a Top coat.
 
 
13085-1_rubber-system-clear13091_rubber-system-biege13088_rubber-system-pink13094_rubber-system-top
 
Rubber base builder clear je vhodn√Ĺ ako podklad pod stavebn√© materi√°ly. Pre t√Ĺch z v√°s, ktor√≠ m√°te rady priehńĺadn√© stavebn√© g√©ly je to dobr√° vońĺba.

Rubber base beige a pink s√ļ kamufl√°Ňĺne g√©ly. S√ļ vhodn√© ako pre spevnenie nechtu, tak pre predńļŇĺenie l√īŇĺka pri model√°cii nechtov.

VńŹaka tomu, Ňĺe je rubber base builder syst√©m vytvoren√Ĺ na kauńćukovej b√°ze, nenińć√≠ piln√≠ky ani drah√© fr√©zy vaŇ°ej br√ļsky.

A pretoŇĺe neobsahuje nebezpeńćn√© l√°tky a rozp√ļŇ°Ň•adl√°, nenińć√≠ ani vaŇ°e nechty, naopak p√īsob√≠ priaznivo na samotn√Ĺ rast.
 
Ako rubber base builder odstr√°niŇ• z nechta?

Odpor√ļńćam pouŇĺiŇ• sk√īr jemnejŇ°√≠ piln√≠k najlepŇ°ie o hrubosti 180/180 alebo maxim√°lna hrubosŇ• 150/150. MoŇĺno pouŇĺiŇ• aj jemn√© fr√©zy, ak uprednostŇąujete br√ļsenie nechtu za pomocou br√ļsky.

Piln√≠kom s hrubŇ°√≠mi zrnami zvyŇ°ujete riziko poranenia koŇĺtińćiek nechtov√©ho valu alebo prepilovanie sa na samotn√Ĺ necht. Odstr√°nenie mus√≠ prebiehaŇ• vŇĺdy veńĺmi jemne a starostlivo. Rubber base builder moŇĺno odstr√°niŇ• tieŇĺ nam√°ńćan√≠m alebo ak zabalen√≠m nechta do alobalovej f√≥lie za pomocou odstraŇąovańća na b√°ze acet√≥nu. Priemern√° doba odstr√°nenia je cca 15-20 min.
 
Z√°leŇĺ√≠ na tom ako veńĺk√° je vrstva materi√°lu na nechte a ńći ste nepouŇĺili aj ńŹalŇ°√≠ materi√°l, napr. Farebn√Ĺ gel lak alebo g√©l.
Tento syst√©m je veńĺmi v√Ĺnimońćn√Ĺ. Uńĺahńć√≠ v√°m pr√°cu. UŇ°etr√≠ ńćas a vaŇ°e z√°kazn√≠ńćky sa k v√°m bud√ļ radi vracaŇ•. Za n√°Ň° t√≠m v√°m ho m√īŇĺeme urńćite odporuńćiŇ•.

Enii nails pon√ļka na RUBBER SYSTEM kurz

Revoluńćn√° met√≥da v model√°Ňĺi, ńći spevnenie pr√≠rodn√Ĺch nechtov - tzv. Model√°Ňĺ bez pilovania! Veńĺmi r√Ĺchly sp√īsob, ńćist√° pr√°ca - √ļspora ńćasu - to je Rubber syst√©m. Nev√°hajte a vysk√ļŇ°ajte. JednoduchosŇ•, r√ĹchlosŇ•, kr√°sa, zdravie.
 
Screenshot_2020-03-03 Enii_nails_official ( enii_nails_official) ‚ÄĘ Fotky a videa na Instagramu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VytvoŇôil Shoptet | Design Shoptetak.cz. (function (w,d,s,o,f,js,fjs) { w['ecm-widget']=o;w[o] = w[o] || function () { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; js = d.createElement(s), fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; js.id = '3-b6fcc542fb021c84fdaff536dd0a74a1'; js.dataset.a = 'eniinailssk'; js.src = f; js.async = 1; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(window, document, 'script', 'ecmwidget', 'https://d70shl7vidtft.cloudfront.net/widget.js')); POP-UP SK ObsahNastaven√≠ POLE E-mail TYP POLE E-mail NADPIS PLACEHOLDER Zadajte V√°Ň° e-mail ODSAZEN√ć SHORA A ZDOLA POVINN√Č POLE Prvn√≠ krok Po odesl√°n√≠ (pŇôihl√°Ň°en√≠ nov√©ho kontaktu) Po odesl√°n√≠ (aktualizace existuj√≠c√≠ho kontaktu) Odoberajte novinky a z√≠skajte zńĺavu 6 ‚ā¨ na prv√Ĺ n√°kup Zadajte V√°Ň° e-mail Skryt√© pole Zńĺavu m√īŇĺete vyuŇĺiŇ• pri n√°kupe nad 20 ‚ā¨. VloŇĺen√≠m e-mailu s√ļhlas√≠te s podmienkami ochrany osobn√Ĺch √ļdajov. PouŇĺ√≠t formul√°Ňô VloŇĺte tento k√≥d do vaŇ°√≠ str√°nky