ūüéĄMikul√°Ň°ska akcia! 20% na vŇ°etko nezńĺavnen√© do 11.12.+ ūüéĀ ku kaŇĺd√©mu n√°kupu nad 40 ‚ā¨ Kalcium 11 ml!

UV/LED

UV/LED odkazuje na typ lampy, ktor√Ĺ sa pouŇĺ√≠va na vytvrdenie (spevnenie) g√©lov√Ĺch produktov v nechtovom modelovan√≠. Tieto lampy vyuŇĺ√≠vaj√ļ kombin√°ciu UV (ultrafialov√©ho) a LED (diodov√©ho) svetla, ktor√© aktivuj√ļ Ň°peci√°lne zloŇĺky v g√©lov√Ĺch produktoch a sp√īsobuj√ļ ich zatuhnutie.

PouŇĺitie v Nechtovom Modelovan√≠

UV/LED lampy s√ļ nevyhnutnou s√ļńćasŇ•ou procesu g√©lov√©ho modelovania nechtov. Bez nich by g√©lov√© produkty nezatuhli a nevytvorili by trval√ļ a pevn√ļ Ň°trukt√ļru na nechte.

Tipy, Rady a Triky

V√Ĺber Lampy: Pri v√Ĺbere UV/LED lampy je d√īleŇĺit√© zv√°ŇĺiŇ• jej v√Ĺkon. Lampy s vyŇ°Ň°√≠m v√Ĺkonom m√īŇĺu vytvrdiŇ• g√©lov√© produkty r√ĹchlejŇ°ie, ale m√īŇĺu tieŇĺ byŇ• drahŇ°ie.

Spr√°vne PouŇĺitie: Pre spr√°vne vytvrdzovanie g√©lov√Ĺch produktov je d√īleŇĺit√© postupovaŇ• podńĺa pokynov v√Ĺrobcu. To m√īŇĺe zahŇēŇąaŇ• Ň°pecifick√Ĺ ńćas vytvrdzovania a spr√°vne umiestnenie ruky pod lampou.

BezpeńćnosŇ•: Hoci UV/LED lampy s√ļ vo vŇ°eobecnosti bezpeńćn√©, mali by ste sa vyvarovaŇ• dlhodob√©mu vystaveniu koŇĺe UV Ňĺiareniu. Niektor√© lampy s√ļ vybaven√© ńćasovańćmi a senzormi pre bezpeńćnejŇ°ie pouŇĺitie.

VytvoŇôil Shoptet | Design Shoptetak.cz.