💅Nové odtienky Rocklac 5 ml teraz v predaji a zľava 15% na gumovej báze!

Pravidlá vernostného programu Enii Club

Špeciálny program pre verných zákazníkov Vernostného programu Enii Club je organizovaný a spravovaný spoločnosťou ENII, s.r.o., Naftárska 1553, 908 45  Gbely IČO: 36276693

Vernostný systém je určený pre registrovaných zákazníkov Vernostného programu, ktorí v interentovom obchode Enii-nails.sk na území Slovenskej republiky nakúpili tovar.

Cieľom Vernostného programu Enii Club je odmeňovať registrovaných zákazníkov Enii Clubu, ktorí sú účastníkmi Vernostného programu a poďakovať im za ich vernosť a dôveru poskytnutím cenového zvýhodnenia produktov pri splnení nižšie uvedených podmienok.

Nižšie uvedené všeobecné podmienky Vernostného programu stanovujú práva a záväzky jeho účastníkov. Tieto pravidlá vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkách www.enii-nails.sk.

Všeobecné podmienky Vernostného programu Enii Club

Definícia:

  1. „Vernostný program Enii Club” (alebo len „Vernostný program”) je vernostný systém organizovaný a spravovaný spoločnosťou ENII, s.r.o., ktorý umožňuje získať účastníkom Vernostného programu špeciálnu odmenu na základe počtu nazbieraných vernostných bodov.
  2.  „Zákaznícky účet” je účet registrovaného zákazníka Vernostného programu Enii Club. Obsahuje informáciu o počte nazbieraných vernostných bodov.
  3.  „vernostný bod” – „Eniicoin" – reprezentuje hodnotu získanú za nákup produktov účastníkom Vernostného programu Enii Club.
  4.  „internetový obchod” – predajné miesto dostupné na internetových stránkach www.enii-nails.sk.
  5. „Účastník vernostného programu Enii Club” – je registrovaný zákazník do Vernostného programu Enii Club, ktorý dal súhlas so svojou registráciou do vernostného systému podľa stanovených podmienok. Súhlas je udelený elektronicky pri registrácii v internetovom obchode Enii-nails.sk.

1 Podstata vernostného systému programu Enii Club 

1.1 V rámci Vernostného programu zbiera Účastník vernostného systému vernostné body – Eniicoiny na svoj zákaznícky účet za jeho realizované nákupy v internetovom obchode Enii-nails.sk.

1.2 Účastník Vernostného programu je identifikovaný – spojený so svojim zákazníckym účtom pomocou e-mailovej adresy a hesla.

1.3 Výmenou za nazbierané vernostné body môže Účastník vernostného programu získať cenovo zvýhodnené produkty podľa tu definovaných pravidiel.

1.4 Výhody vyplývajúce z Vernostného programu ani nazbierané vernostné body nejde podstúpiť či predať inému Účastníkovi Vernostného programu.

1.5 Nazbierané vernostné body nejde vymeniť za peňažnú hotovosť.

2 Účasť vo Vernostnom programe Enii Club

2.1 Účastníkom Vernostného programu se môže stať akákoľvek plnoletá osoba, ktorá uvedie svoju korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie 18 rokov sa môžu Vernostného programu účastniť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

2.2 Účasť vo Vernostnom programe je osobná a neprenosná.

2.3 Každý Účastník vernostného programu môže zbierať vernostné body len na jeden zákaznícky účet.

2.4 Aby mohol byť záujemca zaradený do Vernostného programu Enii Club, musí vyplniť a potvrdiť registračný formulár, ktorý je k dispozícii v internetovom obchode na adrese: https://www.enii-nails.sk/registracia/ v elektronickej podobe. Vyplňované údaje musia byť kompletné a pravdivé.

2.5 ENII, s.r.o. si vyhradzuje právo nezaregistrovať do databázy záujemcov, ktorí predložili formuláre, v ktorých sú neúplné údaje.

2.6 Vernostný systém sa týka len skupiny: Koncový zákazník. Ostatné zákaznícke skupiny sú vylúčené.

3 Systém zbierania vernostných bodov na vernostný účet Účastníka vernostného programu:

3.1 ENII, s.r.o. sa zaväzuje Účastníkovi vernostného programu priznať vernostné body za nákup výrobkov v internetovom obchode www.enii-nails.sk.

3.2 Počet priznaných vernostných bodov zodpovedá výške hodnoty nákupu urobeného v eurách (€).

Za každé utratené 1 € náleží účastníkovi Vernostného programu 1 vernostný bod – Eniicoin.

3.3 ENII, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť systém prideľovania bodov.

3.4 Po uskutočnení nákupu v internetovom obchode www.enii-nails.sk budú Účastníkovi vernostného programu na jeho zákaznícky účet pripísané body podľa výšky nákupu.

3.5 Po uskutečnení nákupu v internetovom obchode www.enii-nails.sk sú vernostné body priradené všetkým registrovaným zákazníkom, a to automaticky po 30 dňoch od nákupu.

3.6 V prípade neprihlásenia k zákazníckemu účtu pri nákupe v internetovom obchode www.enii-nails.sk si ENII, s.r.o. vyhradzuje právo nekompenzovať vernostné body a Účastník vernostného programu prichádza o vernostné body, ktoré mohol získať za tento nákup.

3.7 V prípade zakúpenia darčekového voucheru budú vernostné body pripočítané tomu, kto darčekový voucher zakúpi a nie tomu, kto voucher použije k úhrade za tovar.

4 Výmena vernostných bodov za zľavu:

4.1 Výmena vernostných bodov môže prebehnúť len počas nákupu na e-shope www.enii-nails.sk.

Výmena vernostných bodov za cenovo zvýhodnené produkty prebieha nasledujúcim spôsobom:

1 Eniicoin – zľava 0,10 € na akýkoľvek výrobok.

4.2 Zľava bude poskytnutá na výrobok s výnimkou dopravného a dobierky.

4.2.1 Zľavu je možné uplatniť až do výšky 80 % z celkovej objednávky bez dopravy a dobierky. 

4.3 Nazbierané vernostné body nemôžu byť v žiadnom prípade vymenené za hotovosť ani prevedené na inú osobu. 

4.4 Účastník Vernostného programu môže byť kedykoľvek na vlastnú žiadosť vyradený z databázy. V tomto prípade zákazník pošle žiadosť na vymazanie na e-mailovú adresu: eniisk@eniinails.com. ENII, s.r.o. si vyhradzuje právo na lehotu na vymazanie 30 dní odo dňa obdržania žiadosti k vymazaniu.

4.5 ENII, s.r.o. si vyhradzuje právo nepriznať alebo spätne odobrať vernostné body Účastníkom vernostného programu, ktorí porušujú pravidlá stanovené v týchto Všeobecných podmienkach a nenapravia takéto porušenie ani v primeranej lehote po upozornení zo strany ENII, s.r.o.. V prípade opakovaného porušenia Všeobecných podmienok môže ENII, s.r.o. pristúpiť k zrušeniu Vernostného programu.

5 Ukončenie alebo prerušenie Vernostného programu

5.1 ENII, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo prerušiť vernostný systém a Vernostný program Enii Club.

5.2 V prípade ukončenia alebo prerušenia vernostného systému bude spoločnosť ENII, s.r.o. o tejto skutočnosti informovať Účastníkov vernostného programu na internetových stránkach www.enii-nails.sk.

5.3 V prípade ukončenia alebo prerušenia Vernostného programu môže Účastník vernostného programu uplatniť doposiaľ nazbierané body a vymeniť ich za cenovo zvýhodnené výrobky, ak ich nazbieral v množstve a čase nevyhnutnom k splneniu podmienky pre výmenu v súlade s pravidlami popísanými v tomto dokumente. V opačnom prípade nazbierané body prepadajú.

6 Ochrana osobných údajov

6.1 Účastník vernostného programu potvrdzuje svojim súhlasom, že sa zoznámil a že súhlasí so Zásadami ochrany osobných údajov.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz. (function (w,d,s,o,f,js,fjs) { w['ecm-widget']=o;w[o] = w[o] || function () { (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments) }; js = d.createElement(s), fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; js.id = '3-b6fcc542fb021c84fdaff536dd0a74a1'; js.dataset.a = 'eniinailssk'; js.src = f; js.async = 1; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(window, document, 'script', 'ecmwidget', 'https://d70shl7vidtft.cloudfront.net/widget.js')); POP-UP SK ObsahNastavení POLE E-mail TYP POLE E-mail NADPIS PLACEHOLDER Zadajte Váš e-mail ODSAZENÍ SHORA A ZDOLA POVINNÉ POLE První krok Po odeslání (přihlášení nového kontaktu) Po odeslání (aktualizace existujícího kontaktu) Odoberajte novinky a získajte zľavu 6 € na prvý nákup Zadajte Váš e-mail Skryté pole Zľavu môžete využiť pri nákupe nad 20 €. Vložením e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov. Použít formulář Vložte tento kód do vaší stránky